صادرات گسترده گوجه فرنگی

از جمله محصولات و مواد غذایی که به صورت گسترده صادرات می گردد ، گوجه فرنگی و فرآورده های آن می باشد .
صادرات اصطلاحا به معنای ارسال کالا به مکان و یا به کشور های دیگر می باشد که جهت فروش و یا معاوضه صورت می گیرد .
گوجه فرنگی در ایران به صورت گسترده کشت و به دیگر مکان ها توزیع و صادرات می گردد .
شرکت گوجه ایران در حیطه صادرات گوجه فرنگی و دیگر مواد غذایی فرآوری شده آن ، به مکان ها و کشور های دیگر ، سعی بر رسیدگی دقیق و توجه به درخواست مشتریان خود داشته تا بتواند در راستای نیل به اهدافش که بزرگ ترین آن جلب رضایت مشتریان خود می باشد دست یابد .