صادرات گوجه فرنگی به کشور های همسایه

گوجه فرنگی در سال در حجم بالایی به کشور های همسایه صادرات می گردد .
از جمله کشور هایی که صادرات گوجه فرنگی به آن مکان ها بسیار صورت می پذیرد می توان به کشور های ترکیه ، روسیه ، افغانستان و به طور کل دیگر کشور های همسایه اشاره نمود .
گوجه فرنگی از جمله محصولات چهار فصل می باشد که در تمام فصول سال دغدغه یافتن این محصول بسیار کم می باشد ، چرا که با توجه به شرایط آب و هوایی و چهار فصل بودن کشور عزیزمان ، کاشت و برداشت گوجه فرنگی در تمام فصول سال در نقاط مختلف کشور انجام می گردد و بسته به زمان می توان این محصول را تهیه نمود .