صادرات گوجه فرنگی تخم مرغی ارزان

صادرات گوجه فرنگی تخم مرغی با قیمت ارزان به کشور های عربی صورت می گیرد .
روش های برداشت :
روش معمول برای برداشت استفاده از سبد های مخصوص حمل میوه است که هم اکنون در ایران نیز رایج است . در اروپای غربی به علت هزینه کارگری بسیار بالا در دهه 1970 سیستم های جدیدی در سال 1980 با استفاده از چرخ دست های چرخ دار با سیستم ریلی لوله ای معمول گردید که طی آن میوه های برداشت شده مستقیما در جعبه های پلاستیکی ریخته می شد و هر نفر در هر ساعت 100 الی 130 کیلوگرم میوه را برداشت می کرد .
همچنین در زمانی که فاصله جعبه پلاستیکی و بوته ها در روش سیم بلند زیاد است می توان از قیف های پلاستیکی استفاده نمود و میوه ها را به طرف جعبه هدایت نمود تا صدمه ای به آنها نرسد . رعایت این مسائل در طول عمر میوه ها تاثیر بسزایی دارد .