صادرات گوجه فرنگی خشک و مزایای آن

گوجه فرنگی خشک دارای مزایای بیش تری نسبت به گوجه فرنگی می باشد و از بارگیری راحت تری نسبت به گوجه فرنگی خشک نشده آن در صادرات برخوردار می باشد .
گوجه فرنگی خشک شده از جمله مواد غذایی مورد استفاده می باشد که دارای مزایای زیادی نسبت به گوجه فرنگی می باشد .
گوجه خشک در مقابل ویروس ها مقاوم و ماندگاری بیش تری دارد ؛
هم چنین وزن کم آن و آسان بودن قابلیت حمل و نقل آن از جمله مزایای آن نسبت به گوجه فرنگی می باشد .
گوجه فرنگی خشک دارای ضایعات کم تری می باشد و در انواع فصول سال می توان از آن به راحتی استفاده نمود و همیشه در دسترس می باشد .