صادرات گوجه فرنگی مرغوب به امارات

شرکت گوجه ایران شما را جهت صادرات گوجه فرنگی مرغوب به کشور امارات یاری می کند.
صادرات گوجه فرنگی یکی از حوزه هایی است که تجار کشور ما به جد دنبال می کنند . چرا که قیمت تمام شده این محصول در کشور ما پائین تر از کشور های همسایه بوده و محصول مرغوب را در سراسر سال به خریداران تحویل می دهند .
شرکت گوجه ایران هر دو نوع گوجه فرنگی گرد و تخم مرغی را به صورت گلخانه ای و باغی به خریداران گوجه فرنگی در کشور و تجار تحویل می دهد .