صادرات گوجه فرنگی گیلاسی به عراق

صادرات گوجه فرنگی گیلاسی به عراق و سایر کشور های همسایه رونق خوبی دارد.
موضوع صادرات برای کشوری مانند ایران که مهد کشت و پرورش ارقام مختلف از میوه ها در حجم بالا است، یک موضوع جدید نیست. در واقع درصد بالایی از حجم درآمد در ایران برای صادرات غیر نفتی را صادرات میوه و صیفی جات تشکیل می دهد.رب گوجه و گوجه فرنگی هم ا جمله موارد صادراتی است. گوجه فرنگی های صادراتی در سبد های دو ردیفه بر اساس سفارش مشتری تهیه می گردد. صادرات گوجه می تواند به عراق ، روسیه و نیز کشور های خلیج فارس هم انجام شود.