صادرات گوجه گلخانه ای به عراق

اگر در زمینه صادرات گوجه فرنگی فعال هستید یا قصد صادرات این محصول را دارید ما می توانیم شما را در امر صادرات گوجه گلخانه ای به عراق یاری کنیم . با ما تماس بگیرید.
کشور ایران به دلیل آب و هوای مناسب و پتانسیلی که دارد زمینه مناسبی برای کشاورزی است . از این جهت ما آماده ارسال محصول گوجه فرنگی با کیفیت به عراق هستیم . اگر در این زمینه فعالیت دارید می توانید از طریق ما به اهداف خود دست پیدا کنید.