صادرات گوجه گیلاسی به اروپا

برای صادرات گوجه گیلاسی به اروپا می توانید با شرکت گوجه ایران تماس بگیرید .
قابل توجه متقاضیان محترم صادرات گوجه گیلاسی به اقصی نقاط جهان می توانید با شرکت ما همکاری کنید . شرکت گوجه ایران درصدد بر آمده تا گوجه گیلاسی را به اروپا صادر کند و در رشد اقتصادی کشور سهیم باشد . بدین منظور از تمامی فعالان در این زمینه دعوت به عمل می آید .