عرضه انواع گوجه گلخانه ای

عرضه و انتقال گوجه فرنگی پرورشی گلخانه ای از تمامی مناطق ایران با در برگرفتن بسته بندی خوب برای انواع گونه های تولید شده ممکن است.

هر کدام از واحد های گلخانه ای با توجه به ظرفیت فعالیتی که دارند نوع خاصی از انواع گوجه فرنگی قرمز را با توجه به بازار تحت پوشش خود تولید می کنند لذا در منطقه ای دیگر انتخاب ها متفاوت بوده و تنوع ارقام را می توان به وضوح شاهد بود، در چنین شرایطی نمایندگی ها با عهده دار شدن وظایفی در انتقال اقسام و گونه های جدید و متفاوت به بازار دیگر مناطق یا توزیع و پخش عادلانه انواع گوجه با ویژگی هایی که دارند پیشقدم می شوند.
لازم به ذکر است انتقال گوجه گلخانه با بسته بندی کارتن، جعبه و … در جریان می باشد.