عرضه بهترین گوجه ریز در شیراز

گوجه فرنگی ریز یا همان چری در شیراز با بهترین کیفیت عرضه شد .
استفاده از عصاره آبدار کمپوست و پراکسید هیدروژن ( آب اکسیژنه ) برای کنترل بیماری لکه موجی و باد زدگی گوجه فرنگی بسیار امید بخش بوده است . از جمله در نیوجرسی آمریکا محلول 35% پراکسید هیدروژن با غلظت 5 تا 10 درصد برای کنترل برخی بیماری ها به کاربرده شده است .
همچنین از محلول 2 تا 4 درصد رقیق شده آن برای شستشوی محصول پیش از برداشت بکار می رود . از ترکیبات سولفور برای کنترل سفیدک های حقیقی می توان استفاده کرد ولی برای افزایش متصاعد شدن سولفور گوگرد های مورد استفاده را نباید در دمای گلخانه و یا نزدیک سیستم های حرارتی قرار داد زیرا باعث سوختگی برگ ها می شود .
لازم به ذکر است که گاز سولفور خاصیت ضعیفی روی کنه ها و کشندگی زنجره ها نیز دارد که می توان برای کنترل کنه ها با تلفیقی از حشرات شکارگر استفاده نمود .
همچنین در صورت استفاده از محلول پاشی گوگرد و پودر و تابل و یا پودر پاشی گل گوگرد نباید دمای گلخانه به بالاتر از 30 درجه سانتی گراد صعود کند زیرا باعث سوختگی لبه برگ ها و یا گل آن می شود .