عرضه خرده بهترین گوجه فرنگی ایران

عرضه خرده بهترین گوجه فرنگی ایران به قیمت هایی مناسب و در حد قابل قبول برای بسیاری از افراد امروزه هم در مزرعه و هم بازار صیفی انجام می شود.
گوجه فرنگییا هر محصول دیگری زمانی که از مزرعه به بازار منتقل میشود به دلیل هزینه های ربوطه جهت انتقال آن به بازار و همچنین احتمال دخالت واسطه ها در خرید و فروش محصول قیمت نهایی آن نیز ممکن است متغیر باشد. گوجه فرنگی ایران یکی از بهترین محصولات است که به صورت خرده یا عمده عرضه می شود.