عرضه مستقیم گوجه فرنگی گلخانه ای در بازار

با توجه به کاهش تولید گوجه فرنگی و پایین آمدن درجه حرارت هوا ، گوجه فرنگی های گلخانه ای در بازار عرضه می گردد .
در تولید گوجه فرنگی در گلخانه ، رعایت یک سری نکات جهت رشد هرچه بهتر آن الزامی می باشد .
آیا تلقیح گوجه فرنگی بر سر زمین های کشاورزی و در گلخانه ها به یک صورت انجام می گردد ؟
در گلخانه ها به علت عدم وجود عوامل محرک مانند باد و یا حشرات باید به طرقی عمل کرد تا امکان تلقیح را در گیاهان به وجود آورد ، از جمله استفاده از زنبور های مخصوص دارای عمر یک فصل ، استفاده از ویبراتور های برقی ، استفاده از هرمن تلقیح کننده و در آخر ضربه مستقیم بر روی گل ها و یا سیم های مهار ، که در هر چهار روش سبب ایجاد شک در گیاه گشته و سبب عمل لقاح می گردد .