فروش آنلاین گوجه فرنگی ارگانیک

فروش آنلاین انواع گوجه فرنگی از جمله گوجه فرنگی ارگانیک در کشور آغاز شده است.
در سال های اخیر با تکیه بر مهندسی ژنتیک دیگر از کود،مواد شیمیایی و مواد سنتز نشده در محصولات استفاده نمی شود.
در حالتی که محصول به روش طبیعی به مرحله برداشت برسد در محیط وحشی و بدون دخالت انسان و نیز بدون مواد شیمیایی تولید شده است.
روش ارگانیک، با توجه به مدیریت اکوسیسستم،حفظ سلامت آب،خاک،انسان و بدون مواد شیمیایی مصنوعی تولید می شود.
در این حالت تمامی مراحل از تولید،فرآوری ،بسته بندی،نگهداری و حمل و نقل با توجه به استاندارد های ارگانیک انجام می شود.
مزایای کشت ارگانیک
–    عدم آلودگی های آب با مواد شیمیایی و کود ها.
–    کاهش فرسایش خاک تا 50 درصد
–    تنوع زیستی در زمین های ارگانیک 57 درصد افزایش می یابد.
–    سلامتی کشاورز از خطر مسمومیت با سموم.