فروش انواع پوست گوجه فرنگی

آیا می دانید هر جزء انواع گوجه فرنگی مانند پوست دارای کاربرد های فراوان بوده و تقاضا برای فروش تجاری آن از کشورهای مختلف وجود دارد؟

پوست گوجه
سرشار از ماده ای به نام لیکوپن است که در اکثر سبزی و میوه ها نیز یافت می شود از این ماده با کاربری رنگ دهی خوب برای جایگزینی مواد مصنوعی خطر آفرین (در غذا) استفاده می شود.
همه روزه تقاضا برای لیکوپن در جهان رو به افزایش است و با در نظر گرفتن اینکه می توان از پوست گوجه مقدار بیشتری از این مواد را استخراج کرد ارزش فروش آن افزون شده است لذا می توان با بهره مندی از هر جزء گوجه صادرات پوست را به کشور های مختلف در دستور کار قرار داد.