فروش اینترنتی انواع گوجه فرنگی زیتونی

با امکان فروش اینترنتی گوجه فرنگی زیتونی سرعت خرید های تناژی افزایش می یابد.
گوجه های زیتونی از انواعی از گوجه های ریز هستند، که شبیه به زیتون و با رنگ قرمز بازار پسند می باشند. عمده خریداران چنین گوجه هایی رستوران ها می باشند که در تزئین غذاها از آن ها استفاده می کنند. طعم گوجه های زیتونی ملس بوده و کشاورزان در خوشه های بالا ، از آن ها مقادیر زیادی را برداشت می نمایند.گوجه فرنگی زیتونی پس از برذاشت، ماندگاری خوبی  دارد و از نمونه های نسبتاً سفت می باشد.