فروش عمده گوجه فرنگی بهبهان

برداشت گوجه فرنگی منطقه بهبهان آغاز شده که از طریق این سایت به صورت عمده به فروش میرسد.
یکی از سبزیهای اساسی است که به خاطر وجود ویتامین A , C و مواد غذایی تاثیر حیاتی در تندرستی مردم ایفا می نماید.
گوجه فرنگی در وضعیت آّب و هوایی مختلف از خوزستان گرفته تا مرند آذربایجان شرقی و در همه استانهای کشور در مساحت گسترده ای کاشته می شود. این سبزی حیاتی در نواحی جنوبی کشور مانند استانهای هرمزگان و بوشهر که دارای اقلیم داغ هستند در زمستان در محیط باز به بار نشسته و در پایان اردیبهشت ماه بارآوری آن به پایان خواهد رسید.
با این حال در استانهای سردسیر در این هنگام نشاء های گوجه فرنگی را از نهالدان به کشتزار منتقل میشود و در فصل تابستان ثمر می دهد.