فروش عمده گوجه فرنگی گلخانه ای

از زمان های تولید گوجه فرنگی گلخانه ای ، پاییز و زمستان می باشد که در این فصول گوجه فرنگی به صورت عمده به فروش می رسد .
یکی از زمان های هرس کردن گوجه فرنگی زمانی است که بوته ها به سقف مفید گلخانه رسیده اند که در آن هنگام لازم است تا برگ های پایین بوته ها هرس شوند و اگر نخ هایی که بوته های گوجه فرنگی بر آن قرار گرفته اند به صورت قرقره ای به سیم آویزان شده باشند ،
می توان با باز کردن حدود 30 الی 50 سانتی متر از نخ ، بوته گوجه فرنگی را بر روی سیم حرکت دادکه سبب می گردد ساقه گوجه فرنگی از پایین بر روی بستر مخصوص قرار گیرد .
این روش مخصوص کشت های دراز مدت گوجه فرنگی می باشد .