فروش عمده گوجه مرغوب پارسیان

منطقه پارسیان یکی از مرغوب ترین گوجه فرنگی ها را در خود پرورش می دهد که بازار گوجه ایران از طریق نماینده فعال خود این گوجه فرنگی ها را به صورت عمده فروش می رساند .


بازاریابی و افزایش فروش گوجه فرنگی :

ممکن است مصرف کنندگان عمده و دائمی مثل هتل ها و رستوران های شخصی و یا دولتی و از این قبیل خریدار محصول باشند . این روش البته صرف نظر از مشکلات احتمال مالی مانند روش اول از سودآوری خوبی برخوردار می باشد . امکان فروش برای صادرات نیز به وسیله افراد یا شرکت های خصوصی و یا به وسیله نمایندگانی از تولید کنندگان می تواند مفید واقع شود .
در مجموع چنین بازار هایی ممکن است مرتبا تغییرکند لذا تولید کنندگان برای جلوگیری از خسارت وارده بایستی آمادگی لازم را برای انطباق خود با این تغییرات داشته باشند . یکی از عوامل موثر در کسب درآمد کافی از فروش محصول گوجه فرنگی  زمستان تا اواسط بهار می باشد ولی افزایش قیمت های ناگهانی و کاذب بعد از این تاریخ ها افراد بسیاری را در سال بعد ترغیب به کاشت هوای آزاد گوجه فرنگی می نماید که درنتیجه افزایش تولید بسیار بالا در سال بعد منجر به وارد شدن خسارت به همه تولید کنندگان اعم از گلخانه ای و کشت هوای آزاد می شود .