فروش محصول گوجه فرنگی ارزان

فروش محصول گوجه فرنگی ارزان قیمت یا در حدی که بیشتر افراد توان خرید آن را داشته باشد یک نیاز همیشگی برای هر خانوار ایرانی است.
محصولی همچون گوجه فرنگی هر روز و در نقادیر مختلفی تولید، خرید و فروش و مصرف می شود که همین مصرف بالای این محصول توجه به قیمت را نیز بیش از پیش افرایش داده است. فروش اینچنین محصولی نیز باید طبق روش هایی باشد که به بازار رقابتی لطمه نزده و منجر به افزایش خرید  و فروش، عرضه و تقاضای محصول گردد.