فروش ویژه انواع گوجه فرنگی و مشتقات آن

انواع گوجه فرنگی و مشتقات آن از طریق شرکت گوجه ایران به صورت ویژه به فروش می رسد .
در روش کلد بریک در تولید رب گوجه فرنگی ، با توجه به این که دمای مورد استفاده در آن کم می باشد ، لذا عملیات پری هیتینگ در دمای پایین صورت گرفته و به این ترتیب بافت های گوجه فرنگی از صافی عبور نکرده و آب گوجه فرنگی و در نتیجه رب به دست آمده از آن دارای ویسکوزیته پایین تری می باشد .
دستگاه پیش پز کلد بریک همانند دیگر مبدل های موجود در صنایع غذایی به صورت tube & shell که سری می باشد وجود دارد .