فروش ویژه گوجه گیلاسی گلخانه ای

گوجه گیلاسی سرخ، زرد و ملس و شیرین گلخانه با یافتن بازار فروش مناسب در ایران و عرصه صادراتی به شکل های مختلفی فروش ویژه و اختصاصی را تجربه می کند.
گوجه در اصل میوه ای از بنیان، آمریکایی است که امروزه دارای اقسام متعدد و فراتر از 500 نوع شده و همه روزه در اثر اصلاحات ژنتیکی ارقام جدیدی بر بذر گوجه قابل کشت در مزارع و گلخانه ها افزوده می شود.
گوجه گیلاسی با طعم، شکل و رنگ های جدید و جذاب، فروش فوق العاده را در سطوح داخلی و تجارت فرامرزی شاهد است.
امکان عرضه، معرفی و یافتن بازار های جدید به طور ویژه از طریق سایت های تخصصی گوجه ایران و نمایشگاه های حرفه ای مرتبط امکان پذیر شده است.