فروش و توزیع عمده گوجه فرنگی تازه

فروش و توزیع عمده گوجه فرنگی تازه و روزانه در بازارهای بزرگ میوه و سبزی کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تقاضای بالایی دارد.
توزیع عمده و یا خرده هر محصولی نیاز به شناخت درست بازار و همچنین داشت یک سری واسطه ها برای انجام این فرایند است تا بتوان به میزان قابل توجهی فروش را بالا برد. فروش محصولی همچون گوجه فرنگی تازه به صورت روزانه در بازار های بزرگ کشور همیشه به عنوان یک قطب توزیع توانسته صورت گرفته و محصول ارائه دهد.