فروش گوجه فرنگی زیتونی

فروش گوجه فرنگی کهورستان را در مراکز استان ها به خصوص تهران می توان از رونق کافی بر خوردار دانست.
گوجه فرنگی زیتونی یکی از رقم های ریز در بین گوجه فرنگی ها محسوب می شوند که دارای طرفدارای خاص به خود است.

این گوجه ها در حدود 8 تا 12 گرم می توانند وزن داشته باشند که به دلیل شکل بسیار زیبایشان بیشتر از مصرف داخلی مصرف خارجی دارند. از جمله کشور هایی که این نوع از گوجه ها به وفور به آن ها ارسال می شود، عراق می باشد.

در ایران می توان این رقم ها را در حجم بالا تولید و عرضه کرد.