فروش گوجه فرنگی هیبرید درجه یک

گوجه فرنگی هیبرید درجه یک در بازار گوجه ایران خرید و فروش می شود .
کشت مخلوط کوجه فرنگی با گیاهانی که آفات مشترک را جلب می کنند هم موثراست . مانند کشت ذرت شیرین با گوجه فرنگی که باعث می شود کرم میوه گوجه فرنگی که همان کرم خوشه خوار ذرت است جذب بوته های ذرت شود .
اسپری کردن پودر سیر روی سطح برگ ها هم اکنون در برخی کشور ها برای مبارزه با آفات و برخی قارچ ها انجام می گردد . استفاده کردن از نوار زرد رنگ آغشته به مواد چسبناک در جذب شته ها و پروانه مینوز ها در بین بوته های گوجه فرنگی موثر است .
همچنین استفاده از نوار های آبی رنگ آغشته به مواد چسبناک برای جذب برخی گونه های تریپس مناسب می باشد .