فروش گوجه فرنگی گلخانه ای در بازار مشهد

فروش گوجه فرنگی گلخانه ای در بازار مشهد برای صادرات به کشورهای اطراف در بسته بندی های متنوع صورت می پذیرد.
گوجه گلخانه ای از محصولات کشاورزی بسیار پر فروش ایران برای صادرات به شمار می رود.

فروش گوجه فرنگی گلخانه ای

فروش گوجه فرنگی گلخانه ای در مشهد با حجم بسیار بالا و در بسته بندی های متنوع توسط شرکت بازرگانی درسینا صورت می پذیرد.
این شرکت توانسته ارتباط بسیار مناسبی با تولید کنندگان انواع گوجه فرنگی گلخانه ای در کشور بر قرار نماید.

تولید گوجه فرنگی صادراتی

فروش گوجه فرنگی صادراتی در دو نوع بوته ای و گلخانه ای صورت می گیرد. شرکت ها و تجار بسیاری هستند که در زمینه عرضه گوجه فرنگی صادراتی به فعالیت می پردازند.
تولید گوجه فرنگی گلخانه ای برای صادرات با حجم بسیار بالا و در بسته بندی بسیار شکیل انجام می شود.

 

فروش گوجه فرنگی

انواع گوجه فرنگی گلخانه ای درسینا

گوجه فرنگی های گلخانه ای در انواع بسیار متنوعی توسط شرکت درسینا در مشهد بسته بندی می شوند.

  • گوجه درشت تک چیده
  • گوجه درشت خوشه چیده
  • گوجه چری خوشه چیده

 

این گوجه فرنگی ها در بسته بندی های کارتنی، تلقی و سبدی برای صادرات به کشور های سفارش دهنده آماده می گردد.
 نکته:فروش گوجه فرنگی گلخانه ای در حجم بالا در تمام فصول انجام می گردد.