فروش گوجه فرنگی گلخانه ای در شمال

از زمان های پر محصول گوجه فرنگی گلخانه ای در شمال می توان به اواخر پاییز اشاره نمود که فروش آن به حداکثر می رسد .

نکاتی جهت رسیدگی بهتر در گلخانه گوجه فرنگی : 

حذف و پاکسازی علف های هرز پیش از انتقال نشا به بستر اصلی ( از علف های هرز موجود گیاه سس و گل جالیز می باشد )
انتخاب مناسب در مقدار مصرف مواد آلی و کود های شیمیایی ( استفاده از راهنمایی های متخصصان خاک شناسی )
انتخاب بهترین ph برای گوجه فرنگی که از 5.5 تا 5.8 می باشد .
انتخاب شکل بستر مناسب جهت کاهش تراکم ریشه گوجه فرنگی که بهتر است به صورت ذوزنقه باشد و ضلع بالایی آن 40 سانتی متر و طول پایینی آن 70 سانتی متر می باشد .