فروش گوجه قرمز مرغوب جیرفت

آیا جیرفت گوجه های درجه یک صادراتی پرورش می دهد؟ گوجه قرمز و مرغوب جیرفت در کانال تجاری چه کشور هایی را در می نوردد؟ فروش گوجه قرمز در ایران چگونه است؟
جیرفت با دارا بودن مزارعی فراتر از 10000 هکتار در کنار گلخانه هایی که کشت تخصصی گوجه فرنگی را در دستور کارشان دارند مولد برتر در این حوزه و استان کرمان می باشد.
این مرکز در کانال صادرات، کشور های اطراف خلیج فارس و همچنین آسیای میانه را هدف قرار داده و ارسال گوجه فرنگی قرمز درجه یک ایران را به آنها عهده دار می شود.

گوجه قرمز
در حالت رایج کاربرد خوراکی بالایی دارد و اغلب صنایع و کارخانه های گوجه از این گوجه برای تهیه فرآورده های مربوطه نهایت استفاده را می کنند، این محصولات با همکاری نمایندگی های فعال در آن منطقه با قیمت مناسبی برای فروش عرضه می شوند.