فصل کاشت داشت برداشت گوجه فرنگی گلخانه ای

برای اطلاع از فصل کاشت و داشت و برداشت گوجه فرنگی گلخانه ای به ادامه مطلب مراجعه کنید .
فصل کاشت گوجه فرنگی به دو صورت بهاره و پاییزه است . برای کاشت در مناطق معتدل حدودا دو ماه قبل از انتقال به زمین اصلی که معمولا در فروردین ماه است بذر را در خزانه می کارند و در ماه فروردین به زمین اصلی انتقال می دهند . عملیات داشت گوجه فرنگی شامل آبیاری مناسب ، مبارزه بیماری ها و آفات ، تغذیه گیاه و مبارزه با علف های هرز می باشد . پس از رسیدن میوه که بسته به منطقه و شرایط رسیدگی و فصل کاشت متفاوت است اقدام به برداشت گوجه فرنگی می نمایند .