فضانوردی در کره ماه بذر ذرت را کاشته!

در دنیای امروز مردم به دنبال ادامه حیات در کرات دیگر می باشند بنابراین تصمیم به کاشت گیاهان در کره ماه هستند که یکی از آن بذر ذرت می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با سایت آراد برندینگ همراه باشید.

یکی دیگر از انواع بذر ذرت که می خواهیم آن را بررسی کنیم بذر ذرت گازدا می باشد این بذر ذرت را به صورت بسته بندی شده به مردم عرضه کنند که هر کدام نیز یک حجمی را به خودش ارائه می دهد.

محققان در تحقیقات کشاورزی خود بین تعداد بذر و بوته ذرت و با عملکرد دانه و بوته رابطه معنا داری به دست آمده است و هر چه این تعداد مناسب تر انتخاب شوند رابطه جالبی بین اثرات متقابل تعداد بذر بر روی عملکرد بذر نشان داده می شود که در هر منطقه میزان بذر ذرت در هکتار با مناطق دیگر متفاوت خواهد بود.

جالب است بدانید نوع دیگر از بذر هم وجود دارد که یکی از گیاه های آمریکای مرکزی و مکزیک گیاه ذرت است که در نقاط دیگر دنیا نیز به وفور یافت می‌ شود مخصوصاً در شهر چلنجر که بذر ذرت شیرین چلنجر بسیار شهرت دارد.