قیمت انواع گوجه فرنگی گیلاسی قرمز

انواع گوجه فرنگی گیلاسی قرمز با قیمت ارزان و مورد توافق طرفین در سایت گوجه ایران ارائه می گردد.
آیا گوجه هایی که در فروشگاه ها مشاهده می کنید دارای همان قیمتی هستند که کشاورزان عرضه کرده اند؟
گوجه فرنگی گیلاسی نوعی از ارقام گوجه ها هستند که بیشتر مصرف زینتی داشته اند. در گذشته کدبانوی ایرانی در گلدان کنار اتاق و یا در باغچه خانه این رقم را کشت می کرد، اما پس از مدتی کشاورزان به تولید این نوع از گوجه ها تمایل نشان دادند.
این رقم هم اکنون در گلخانه های مختلف در سراسر کشور تولید می شوند که مصارفی چون صادرات دارند.
گوجه های ریز دارای ماندگاری خوبی هستند و مدتی پس از برداشت می توان آن ها را نگهداری کرد، بدون آن که تغییر فرم دهند.