قیمت بهترین گوجه سیاه گلخانه ای

آیا در فکر داد و ستد انواع گوجه های مینیاتوری و گران قیمت هستید؟ قیمت بهترین گوجه سیاه تولید شده در گلخانه چقدر است؟
تنوع گوجه، این خوراک خوشمزه و عالی امروزه بر هر فردی آشکار شده است میوه ای که در اشکال و رنگ های جدید وارد بازار شده و مشتریانی را برای خود دست و پا کرده است.
گوجه سیاه هم از جمله گوجه های مینیاتوری است که در نتیجه اصلاح ژنتیکی و پیوند گوجه ها حاصل شده و امروزه به جهت داشتن جذابیت فروش خوب و صادرات مناسبی دارد هر چند گران است و با وجود این که می تواند صرفه اقتصادی خوبی داشته باشد کمتر به تولید آن مبادرت شده است اما این تلاش در ایران وجود دارد که با پرورش بهینه بازار های متناسب شناسایی و این محصول با قیمتی بهینه وارد میادین تجاری شود.
کشت گوجه سیاه در گلخانه است و شرکت ها نوع را نیز در اولویت فعالیت های تجاری خود قرار داده اند.