قیمت تمام شده گوجه فرنگی روز

قیمت تمام شده گوجه فرنگی روز و تازه بسته به مکان توزیع و همچنین قیمت مراکز دیگر می تواند متفاوت بوده و در برخی موارد بالا یا پائین تر از بازار باشد.
گوجه فرنگی محصولی است که همه روزه به شکل انبوهی در بازار وارد شده و به دست مصرف کننده می رسد. از اینرو توجه به قیمت روز آن و همچنین اهمیت کیفیت آن نیز در مراحل اولیه بررسی محصول قرار میگیرد. قیمت تمام شده هر نوع محصول غذایی همچون گوجه فرنگی تابع یک سری شرایط خاص بازار است.