قیمت خرید انواع گوجه فرنگی صادراتی

یکی از محصولات کشاورزی صادراتی در ایران را می توان گوجه فرنگی معرفی کرد که قیمت خرید آن بسته به درجه کیفیت مشخص می شود.
ایران منطقه ای با امکان کشت و بهره برداری بالا می باشد. کشوری که تقریباً در تمام سال  و هر فصلی در منطقه ای خاص می توان در آن گوجه فرنگی را کاشت. برای همین هم شاید یکی از بزرگترین کشور های تأمین کننده گوجه فرنگی باشد. این گوجه فرنگی ها برای صادرات باید دارای مشخصه هایی باشند. در واقع نوع بسته بندی، سورت شده بودن، رنگ گوجه و فرنگی و ابعاد آن در صادرات و قیمت گوجه فرنگی موثر خواهد بود.