قیمت خرید عمده گوجه فرنگی جیرفت

گوجه فرنگی که در شهر جیرفت کاشته می شود، این روز ها دارای قیمت ارزانی می باشد، که با خرید عمده می توانید سود سرشاری را بدست آورید.
هر چند ایران کشوری چهار فصل و خوش آب و هوا است، که می توان در تمام سال در آن محصولاتی مانند گوجه فرنگی را کاشت، اما گاهی برخی تغییرات آب و هوایی ناگهانی، برداشت به موقع محصولات را با مشکل همراه خواهد کرد.
در منطقه جیرفت هم اغلب در اردیبهشت ماه گوجه ها وارد بازار می شوند. اما کمی کاهش دما و خنک شدن هوا این ورود به بازار را می تواند 20 روزی به تعویق بیندازد و در این صورت هم افزایش قیمت به دلیل کاهش میزان میوه در بازار را شاهد خواهیم بود. پس همیشه هم عدم کشت نمی تواند دلیل بر افزایش قیمت باشد.