قیمت خرید گوجه فرنگی اصلاح شده

گوجه فرنگی یکی از محصولات پرمصرف کشاورزی بوده و در انواع مختلف تولید می شود و امروزه انواع گوجه فرنگی اصلاح شده نیز تولید و می توان با قیمت روز از بازار خرید کرد.
امروزه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی انواع میوه های با دستکاری که بر روی ژن های آن ها انجام می پذیرد تولید شده و به بازار داخلی عرضه می گردد و اغلب مصرف آن ها توصیه نمی شود و انواع گوجه فرنگی اصلاح شده نیز تولید شده و با قیمت مصوب در بازار عرضه می شود. گوجه فرنگی اصلاح شده شکل ظاهری مطلوبی داشته و می توان از بازار و مراکز معتبر آن را خرید کرد.