قیمت خرید گوجه فرنگی زرد

آیا دنبال گوجه خاص و باکیفیت جهت عرضه به بازار هستید؟ آیا تا به امروز به تجارت داخلی و صادرات گوجه فرنگی زرد و ریز گلخانه ای فکر کرده اید؟ قیمت این گوجه (زرد) می تواند تاجر را در کسب سود یاری کند؟
گلخانه داران در فکر پرورش محصولات پر بازده و سود آور استفاده از اقسام جدید و اصلاح یافته را به دلیل همین مزیت پر ثمر بودنش انتخاب می کنند لذا در میان متنوعترین آنها گوجه زرد با اشکال لامپی، زیتونی و گیلاس در بازار عرضه می شوند.
این گوجه بسیار در بازار ایران مخاطب یافته اند و برای مصارف مختلف مورد انتخاب قرار گرفته اند لذا می توان با خرید عمده کاهش قیمت ها را رقم زده و تجارت پر سودی را راه انداری کرد و با گسترش فعالیت صادرات به کشور های دیگر را پی گرفت.