قیمت روز گوجه فرنگی اصلاح شده

قیمت روز گوجه فرنگی اصلاح شده نسبت به دیگر گوجه فرنگی ها یا تمامی صیفی جاتی که در بازار وجود دارد کمی متفاوت است.
گوجه فرنگی اصلاح شده را در برخی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که محصولات ارگانیک یا تازه را به فروش می رسانند یافت می شود. از اینرو قیمت این محصول نیز تا حدی با محولات مشابه ولی معمولی تفاوت دارد که منجر به ایجاد یک نوسان جزئی در قیمت این محصول در بازار روز شده است.