قیمت روز گوجه فرنگی بسته بندی شده

قیمت روز گوجه فرنگی بسته بندی شده و آماده جهت مصرف و همچنین دارای کیفیت بالا و سالم هر روز به دلایل مختلفی در نوسان است.
گوجه فرنگی به دلیل حساس بودن نسبت به گرما و سرما و همچنین کلیه عوامل ناساعد محیطی، باید به شیوه ای حمل و نقل شود که کمترین آسیب به بافت و در نتیجه کاهش کیفیت ظاهزی محصول تا به دست مصرف کننده می رسد، وارد شود. از این رو قیمت روز این محصول در حالت بسته بندی شده نیز نسبت به حالت فله متفاوت خواهد بود.