قیمت عرضه مستقیم انواع گوجه فرنگی

قیمت عرضه انواع گوجه فرنگی به صورت مستقیم از طریق ارتباط با کشاورزان سراسر کشور اعلام می گردد.
شاید در برخی از فصول در سال با وجود آن که ایران بزرگ ترین تولید کننده گوجه به حساب می آید،میوه ای گران در بازار باشد. این گرانی از نظر اقتصادی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. دلایل اصلی را شاید برخی وجود تعداد زیادی واسطه می دانند که از زمان تحویل در سر زمین و تا رسیدن به مشتری وجود دارد. در این سایت با تناژ های مختلف گوجه فرنگی مرغوب را در اختیار شما به طور مستقیم قرار می دهیم تا قیمت های واقعی را دریافت نمایید.