قیمت عمده گوجه در اسپانیا

ارتباط ایران و اسپانیا در رابطه با گوجه فرنگی در برگیرنده چیست؟ قیمت عمده گوجه در اسپانیا چطور است و از صادرات گوجه این کشور چه می دانید؟
اسپانیا از زبده تولید کننده های گوجه بوده و نیمی از نیاز اتحادیه اروپا و بسیاری از مجامع را با صادرات خود جوابگوست ضمنا به طور ویژه در تامین انواع بذر گوجه فرنگی کشور های مختلف نیز مثمر الثمر واقع شده است.
ایران یکی از وارد کنندگان بذر گوجه از اسپانیا هست در حالی که با توجه به فراوانی این محصول و امکان صدور مناسب می توان بذر را با قیمت خوب به شکل عمده تهیه کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه به برقراری ارتباط با واحد تجاری گوجه فرنگی ایرانی می شود.