قیمت فروش انواع گوجه فرنگی مرغوب

قیمت فروش انواع گوجه فرنگی مرغوب می تواند به روز تغییر کند.
تقریباً می توان گفت که گوجه فرنگی دارای مصرف فروان در جهان است. این امر سبب شده است تا در بسیاری از کشور ها گوجه فرنگی کشت و صادر شود. ایران جزء کشور هایی است که می تواند گوجه فرنگی مرغوب را با قیمت مناسب در اختیار کشور های حوزه خلیج فارس، روسیه، عراق، ترکیه  و ارمنستان قرار دهد.