قیمت فروش گوجه فرنگی ریز

فروش گوجه فرنگی ریز در راستای نیاز روزانه و اینکه انتخابی مناسب برای ترشی و انواع غذا هاست با رونق و استقبال روبروست، قیمت این گوجه از طریق شرکت های توزیع اعلام می شود.
این واقعا عالیست زیرا شرایط مهیاست تا گوجه فرنگی مصرفی دقیقا طبق نیاز مورد انتخاب گیرند، برخی از گوجه ها برای صنایع رب مناسب بوده که در طبخ غذا های بخصوصی نیز کاربرد دارند و اما اغلب مصرف خام آنها قابل توجه است که در این صورت گوجه ریز انتخاب می شوند.
گفتنی است گوجه های ریز را گیلاسی هم گویند که دستاوردی نو هستند و طی سال های اخیر به بازار آمده و در اغلب سفره ها خود نمایی می کنند.

قیمت گوجه ریز
با اینکه بسیار سفت، آبدار و خوش طعم هستند مناسب می باشد و برای فروش در همه مراکز عرضه توزیع می شوند، قیمت این گوجه ها توسط شرکت های پخش اعلام شدنی است.