قیمت نهایی فروش گوجه فرنگی

قیمت نهایی و تمام شده فروش گوجه فرنگی اعلا و با کیفیت که در بازار مصرف محصولات غذایی روزانه توزیع می شود از چندین فاکتور تاثیر می پذیرد.
قیمت تمام شده هر محصول به خصوص محصولات و مواد غذایی مختلف به دلیل مصرف زیادی که دارد نوسان بالایی داشته و این نوسان از عوامل مختلفی همچون وضعیت اقتصادی، واردات و صادرات محصول، هزینه نهایی تمام شده برای تهیه مواد اولیه و … ناشی می شود که همگی در قیمت نهایی فروش محصول تاثیر مستقیم دارد.