قیمت و ارزش گوجه فرنگی تازه تهران

قیمت و ارزش گوجه فرنگی تازه تهران به دلیل یک سری نوسانات اقتصادی و خرید و فروش محصولات و همچنین واردات و صادرات غیر یکنواخت همیشه در تغییر است.
ارزش و قیمت محصولی همچون گوجه فرنگی تازه در بازار های تهران به یک سری از فاکتورها نیاز دارد که همگی درقیمت نهایی و حتی میزان تقاضای محصول توسط مشتریان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. به دلیل مصرف روز افزون این محصول در بازار های تهران این نوسان قیمت در آنحا بیشتر از شهرهای دیگر مشاهده می شود.