قیمت گوجه فرنگی اصلاح شده روز

قیمت گوجه فرنگی اصلاح شده روز به اندازه ای است که امروزه افراد توانایی خرید و تهیه آن را به هر مقدار و اندازه ای که بخواهند دارند.
گوجه فرنگی اصلاح شده با توجه به اینکه تحت دستکاری ژنتیکی قرار گرفته و می توان گفت یکی از پرفروش ترین محصولات صیفی جهان است که بیترین مصرف را دارد لذا می توان گفت قیمت روز این محصول نیز شاید کمی در نوسان باشد اما در نهایت و قیمت تمام شده ان مناسب خواهد بود.