قیمت گوجه فرنگی تازه جیرفت

قیمت گوجه فرنگی تازه جیرفت که یکی از شهرهای مهم در تولید و ارائه محصول گوجه فرنگی است در حد مناسبی بوده و مردم قدرت خرید محصول خود را دارند.
جیرفت سالهاست در زمینه عرضه محصولات مختلف غذایی و به خصوص انواع فساد پذیر و حساس به درجه حرارت دیگر شرایط نامساعد محیطی فعالیت دارد و به شکل عمده ای محصول خود را به تمامی ایران صارد می کند. قیمت گوجه فرنگی جیرفت با توجه به مصرف بالایی که نسبت به دیگر محصولات دارد در حد قابل قبول و عامه پسند قرار دارد.