قیمت گوجه فرنگی گلخانه ارزان

گوجه فرنگی گلخانه ای با قیمت ارزان در بازار گوجه ایران عرضه شده است .
درکشورما با توجه به کوچک بودن قطعات زمین ومشکلاتی از این دست، بیشترین سطح زیر کشت گوجه فرنگی در قطعات پراکنده و به صورت سنتی یا نیمه سنتی اداره می شود . در سال های اخیر تعداد گلخانه ها رو به افزایش بوده است و امید است در سال های پیش رو قیمت این محصول نیز کاهش یابد .
قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای در قصل بهار و تابستان پائین تر است چرا که بسیاری از هزینه های جانبی مثل سیستم گرمایشی حذف می شود . در این شرایط می توانید صادرات راحت تری در فروش به کشور های مختلف تجربه کنید ولی در فصل زمستان قیمت این محصول افزایش پیدا می کند .
تمام تلاش بازار گوجه ایران عرضه محصول با کیفیت به همراه قیمت های مناسب است . با ما برای خرید و فروش گوجه فرنگی همراه شوید