قیمت گوجه گلخانه ای در تبریز

گوجه فرنگی که به دو نوع گلخانه ای و مزرعه‌ ای کشت می‌شود، در تبریز نیز مانند سایر شهرها نوع مرغوب آن کشت می‌شود نازل ترین قیمت این محصول را از ما بخواهید.
بی شک نقش سبزی در سفره های ما انکار ناپذیر است چرا که سبزیجات در تغذیه از جایگاه مناسبی برخوردار است.
کشور عزیزمان ایران حدود یک پنجم تولید سبزی را به خود اختصاص داده و در دنیا از جایگاه مناسبی برخوردار است. کشت گوجه فرنگی در گلخانه که از نظر بستر کاشت ترکیبات معدنی و آلی غیر از خاک است. در کشت گوجه فرنگی به صورت گلخانه ای بذر نقش اساسی را دارد.

گوجه فرنگی را نیز میتوان بر حسب مصرف به صورت تازه خوری ، رب ، سس یا کنسرو استفاده کرد.ما بهترین نوع گوجه فرنگی گلخانه ای را به شما معرفی خواهیم کرد تا با تهیه و مصرف آن شادابی را به شما هدیه کرده باشیم.