قیمت گوجه گلخانه ای در قزوین

قابل توجه خربداران و فروشندگان گوجه فرنگی در قزوین . جهت اطلاع از قیمت های گوجه گلخانه ای از طریق شرکت گوجه ایران اقدام کنید.
تاریخچه کاشت و پرورش گوجه فرنگی به پانصد سال قبل از میلاد حضرت مسیح بر می گردد . بعد از ارسال گوجه فرنگی به اروپا کشورهایی همچون بریتانیا شروع به مصرف آن در غذاهای خود کردند . تقریبا در اوایل قرن نوزدهم گوجه فرنگی وارد خاورمیانه شد و به عنوان یکی از مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفت.