مراکز تولید گوجه گیلاسی

گوجه گیلاسی با روند رو به رشد استحصال در اغلب مراکز گلخانه ای مورد توجه قرار گرفته در حالی که کاملا برنامه ریزی شده و دقیق از آن مراقبت می شود تا نتیجه خوب به دست آید.
گوجه ها متنوع اند و امروز این تنوع به وفور دیده و آگاهی های لازم به اطلاع مردم رسانیده می شود.
یکی از مهمترین گوجه هایی که اکنون همه ما به نوعی مصرف کننده آن هستیم گوجه های گیلاسی هستند که مزه بی نظیر و شمایل جذابشان بر محبوبیتشان افزوده است.
گلخانه ها عمده مراکزی هستند که گونه های مختلف گوجه گیلاسی را به بازار توزیع می کنند.
گفتنی است رشد آنها در با بازدهی بالا در سایه برنامه ریزی دقیق و راقبت های تخصصی می باشد.